แผนธุรกิจ CYCLE MATCHING

แผนธุรกิจซัคเซสมอร์1

คำอธิบาย :     ทางเลือก 3 ระดับ ได้แก่

 1. ระดับ Member ชำระค่าสมัคร 300 บาท ซื้อสินค้าราคาสมาชิก (สำหรับผู้ที่ต้องการซื้อสินค้าในราคาที่ประหยัดกว่าราคาขายปลีก แต่ไม่ต้องการทำธุรกิจ)
 2. ระดับ Supervisor ชำระค่าสมัคร 300 บาท และมียอดคะแนนส่วนตัวสะสมครบ 750 PV (สำหรับนักธุรกิจเครือข่าย)
 3. ระดับ Executive ชำระค่าสมัคร 300 บาท และมียอดคะแนนส่วนตัวสะสมครบ 3,000 PV (สำหรับนักธุรกิจเครือข่ายที่มีผลงานและผลตอบแทนที่มากกว่าระดับ Supervisor)

แผนธุรกิจ2
คำอธิบาย :       รับรายได้ 6 ทาง  ได้แก่

 1. โบนัสผู้ขายปลีก 25%  หมายถึง สินค้าทุกรายการของบริษัทฯ จะมีราคาที่กำหนดไว้ 2 ราคา คือ ราคาขายปลีก กับราคาสมาชิก สมาชิกจะได้รับกำไรจากการขายปลีก 25% จากราคาขายปลีก ตัวอย่างเช่น ถ้าราคาขายปลีกของสินค้าเป็น 2,000 บาท ราคาสมาชิกจะถูกกำหนดไว้เป็น 1,500 บาท เมื่อสมาชิกนำสินค้าไปขายปลีกให้แก่ผู้บริโภค ก็จะได้รับกำไรจากการขายปลีก 500 บาท หรือ 25% ของราคาขายปลีก
 2. โบนัสการแนะนำ FOB (FIRST ORDER BONUS)
  ชั้นลูก 30% จาก PV ในการสมัครแบบ Supervisor และชั้นลูก 30% ชั้นหลาน 10% จาก PV ในการสมัครแบบ Executive
 3. โบนัสจากการสร้างคนที่เราสนับสนุน (Star Maker Bonus ) ให้มีการการสปอนเซอร์ตรงสองคน ทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวา และให้มียอดธุรกิจตามที่กำหนด จ่ายโบนัสครั้งเดียว 400-1,800 บาท
 4. โบนัสจ่ายจากจำนวนรอบที่มาจากคะแนนข้างอ่อนและข้างแข็ง (CYCLE BONUS) คะแนนข้างอ่อน 1,500 PV และ คะแนนข้างแข็ง 2,250 PV (1.5 เท่าของข้างอ่อน) นับเป็น 1 รอบ จ่าย 600 บาท-720 บาทต่อรอบ
 5. โบนัสแมชชิ่ง GMB (GENERATION MATCHING BONUS) ชั้นลูก 10%-20% ชั้นหลาน 10%-20% และชั้นเหลน 5%-10% ตามระดับตำแหน่ง
 6. โบนัสจ่ายครั้งเดียวสำหรับการดำรงตำแหน่งผู้นำระดับสูง (ONE TIME LEADERSHIP BONUS) 150,000-10,000,000 บาท

แผนธุรกิจซัคเซสมอร์3

แผนธุรกิจซัคเซสมอร์4
คำอธิบาย :   โบนัสจ่ายครั้งเดียวสำหรับการดำรงตำแหน่งผู้นำระดับสูง (ONE TIME LEADERSHIP BONUS) 

หมายถึงโบนัสเงินก้อนที่จ่ายเพียงครั้งเดียว สำหรับสมาชิกที่มีผลงานการสร้างองค์กรเครือข่ายผู้บริโภคขนาดใหญ่ โดยจะจ่ายให้กับผู้นำที่อยู่ในตำแหน่งระดับที่ 9-15 ตามแผนการตลาดของบริษัทฯ

เมื่อสมาชิกสะสมยอดคะแนนกลุ่มจากการซื้อกิน ซื้อใช้หรือขายสินค้า จนมีระดับตำแหน่ง ตามที่กำหนด เป็นเวลา 2 เดือนติดต่อกัน จะมีสิทธิได้รับ One Time Bonus

ตัวอย่างเช่น นาย ก เป็นผู้นำระดับสูงที่มีองค์กรผู้บริโภคขนาดใหญ่ เมื่อนาย ก สร้างองค์กรธุรกิจจนเติบโตขึ้นมาในระดับที่ 9 มียอดธุรกิจฝั่งอ่อน 400,000 คะแนนและฝั่งแข็ง 600,000 คะแนน

เป็นเวลา 2 เดือนติดต่อกัน นาย ก จะได้รับ One Time Bonus จำนวน 150,000 บาท

โบนัสนี้จะจ่ายเป็นเงินก้อนที่มากขึ้น โดยสัมพันธ์กับระดับความสำเร็จที่สูงขึ้นตามลำดับ หาก นาย ก เติบโตจนถึงระดับสูงสุดคือระดับที่ 15 มียอดธุรกิจฝั่งอ่อน 20,000,000 คะแนนและฝั่งแข็ง 30,000,000 คะแนน เป็นเวลา 2 เดือน ติดต่อกัน นาย ก จะได้รับ One Time Bonus จำนวน 10,000,000 บาท

สนใจร่วมงานกับเรา

คลิกที่นี่

 

error: do not copy content!!