Browsing Category:ข่าวสารซัคเซสมอร์

ข่าวสารซัคเซสมอร์, บทลงโทษขายตัดราคา

ซัคเซสมอร์กำหนดบทลงโทษสมาชิกที่ทำผิดจรรยาบรรณขายสินค้าตัดราคา

บทลงโทษในการกระทำผิดกฏจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจซัคเซสมอร์    ต้องไม่ขายตัดราคาสินค้า... นักธุรกิจซัคเซสมอร์ทุกคนต้องดำเนินการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของซัคเซสมอร์ให้กับลูกค้าในราคาขายปลีกตามที่ซัคเซสมอร์กำหนดไว้ผลิตภัณฑ์ของซัคเซสมอร์ทุกชนิดมีคุณภาพคุ้มค่า...
อ่านเพิ่มเติม...
แชร์
12
error: do not copy content!!