เกี่ยวกับบริษัท

ปณิธานของบริษัท

     ด้วยปณิธานการดำเนินธุรกิจ ที่ต้องการสร้างธุรกิจเครือข่ายแห่งความสำเร็จของบริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้ง จำกัด ที่แม้จะเพิ่งเปิดดำเนินธุรกิจเพียงแค่ระยะเวลาปีกว่า แต่ทว่าความสำเร็จที่เกิดขึ้น เทียบเท่ากับหลายบริษัทที่เปิดดำเนินการมานานหลายปี ภายใต้การบริหารงานของผู้บริหารมากด้วยประสบการณ์ นั่นคือ นพ.สิทธวีร์ เกียรติชวนันท์ ประธานผู้ก่อตั้ง ที่จัดได้ว่าเป็นผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล และนพกฤษฏิ์ นิธิเลิศวิจิตร กรรมการผู้จัดการ นักบริหาร นักพัฒนาธุรกิจมืออาชีพ ซึ่งมีความตั้งใจและมุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทชั้นนำในธุรกิจเครือข่าย โดยจะทำทุกวิถีทางที่สร้างสรรค์ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมนักธุรกิจซัคเซสมอร์ให้ประสบความสำเร็จอย่างสูงสุดตามระดับความมุ่งมั่น และสิ่งที่สำคัญที่สุด บริษัทขอให้คำมั่นสัญญากับนักธุรกิจซัคเซสมอร์ ในการดำเนินธุรกิจ ดังนี้

  1. บริษัทจะดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ จริงใจ ยุติธรรมและจริยธรรมสูงสุด ภายใต้หลัก ธรรมาภิบาล
  2. บริษัทฯ จะนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงสุดตามมาตรฐานนวัตกรรมผลิตภัณฑ์แห่งยุค
  3. บริษัทจะดำเนินธุรกิจโดยยึดถือเอาความสำเร็จอย่างเต็มศักยภาพสูงสุดของนักธุรกิจซัคเซสมอร์เป็นที่ตั้ง
  4. บริษัทจะส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ การให้เกียรติ การแบ่งปันและการรับรู้ในคุณค่าของผู้คน
  5. บริษัทจะสร้างสังคมที่น่าอยู่ของคนดี คนเก่งและคนสำเร็จ เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมไทย

successmore determinationsuccessmore vision
 

ธุรกิจแห่งความสำเร็จที่ยั่งยืน

การสร้างบริษัทให้เป็นธุรกิจแห่งความสำเร็จที่ยั่งยืนนั้น ไม่ใช่เรื่องง่ายๆ เพราะมีหลายๆตัวแปนที่ผู้บริหารต้องเข้าใจและบริหารได้ หากถามว่า ความสำเร็จที่เกิดขึ้นนั้น มาจากปัจจัยด้านใดบ้าง ? ผู้บริหารทั้งสองท่านให้คำตอบว่าธุรกิจที่ยั่งยืนต้องเริ่มต้นจากการวางตำแหน่งแบรนด์ที่ถูกต้องและชัดเจนว่า “ต้องการเป็นแบรนด์ที่ส่งมอบคุณค่าอะไรให้กับใคร “ที่นี่เราวางตำแหน่งแบรนด์ไว้ที่ “การเป็นเครือข่ายความสำเร็จ ที่ให้ความมั่นคงและความสำเร็จระยะยาวแก่ผู้คน” และเครือข่ายในที่นี้มีความหมายมากกว่าคำว่าธุรกิจเครือข่าย ดังนั้นแนวทางการดำเนินธุรกิจดังกล่าว จึงไำม่ได้มองว่าเราเป็นเพียงบริษัทเครือข่ายเท่านั้น แต่เราเกี่ยวข้องกับชีวิตของ 4 เครือข่ายด้วยกัน คือ

เครือข่ายลูกค้า ลูกค้าต้องได้รับความสำเร็จจากการบริโภคผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง ราคาคุ้งค่าเงิน และมีผลลัพธ์จากการบริโภคที่ประทับใจจนเกิดการซื้อซ้ำอย่างต่อเนื่อง

นักธุรกิจ ต้องได้รับความสำเร็จจากการเรียนรู้และพัฒนาเปลี่ยนแปลงตนเองจนสามารถ

วิสัยทัศน์

บริษัทซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด เป็นหนึ่งในธุรกิจเครือข่ายที่ได้รับการยอมรับมากที่สุด เป็นที่รู้จักในฐานะผู้สร้างแรงบันดาลใจ หล่อหลอม จิตวิญญาณ พัฒนาและเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตของผู้คน โดยทำให้คนเป็น ทำ และมีได้มากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่

พันธกิจ

มุ่งมั่นพัฒนาองค์กร ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและระบบการพัฒนาคนที่มีประสิทธิผล เพื่อเป็นโอกาสในการสร้างสรรค์ชีวิตที่ประสบความสำเร็จได้อย่างยั่งยืนสำหรับผู้คน ทั้งในเชิงการยกระดับความรู้ความสามารถ ความสุขและฐานะทางการเงิน

error: do not copy content!!