Browsing Tag:แสงแดด

FAQ, ป้องกันมะเร็งผิวหนัง

มะเร็งผิวหนัง…ภัยร้ายจากแสงแดด

ความจริงแล้วแสงแดดมีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีิวต ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ สัตว์และพืชพันธุ์ซึ่งการได้รับแสงแดดในปริมาณน้อยๆจะมีผลดีในการกระตุ้นให้ผิวหนังสร้างวิตามินดี ซึ่งดีต่อสุขภาพในการสร้างกระดูกให้แข็งแรงแต่การที่ผิวหนังของเราสัมผัสกับแสงแดดจ้าโดยตรงเป็นระยะเวลานานหรือถูกแสงแดดแผดเผามากๆ...
อ่านเพิ่มเติม...
แชร์
error: do not copy content!!