Browsing Tag:ต้อกระจก

FAQ, สายตาเสื่อม-ametropia

ไม่อยาก ‘สายตาเสื่อม’ ดูแลดวงตาให้ดี

'สายตาเสื่อม' แก้ได้ด้วยวิตามินภาวะ 'สายตาเสื่อม' ที่กลุ่มวัยรุ่นและวัยทำงานในปัจจุบันต้องเผชิญและมีแนวโน้มเป็นกันมากขึ้น...
อ่านเพิ่มเติม...
แชร์
FAQ, เบาหวานขึ้นจอประสาทตา

‘เบาหวาน’ขึ้นจอประสาทตา อย่าประมาท

เบาหวาน คือโรคที่มีระดับน้ำตาลในเลือดสูงผิดปกติ ทำให้เส้นเลือดทั่วร่างกายเปลี่ยนแปลงผิดปกติไปจากเดิมซึ่งอาจกล่าวได้ว่าโรคเบาหวานสามารถส่งผลต่อทุกอวัยวะในร่างกายก็ว่าได้ ซึ่งอวัยวะที่พบบ่อยว่าได้รับผลแทรกซ้อนจาก'เบาหวาน' คือ...
อ่านเพิ่มเติม...
แชร์
error: do not copy content!!