Browsing Tag:โรคตา

FAQ, วิธีบำรุงสายตา-eyecare

วิธีบำรุงสายตา…เพื่อถนอมดวงตาให้ยืนยาว

วิธีบำรุงสายตา เพื่อถนอมดวงตาให้คงอยู่กับเราดวงตา เป็นอวัยวะสัมผัสที่สำคัญที่สุดของการรับรู้ในระยะที่ไกล ไกลกว่าที่อวัยวะอื่นๆจะสัมผัสได้ พูดง่ายๆคือ...
อ่านเพิ่มเติม...
แชร์
error: do not copy content!!